Medlemmene av kunstnerforeningen er inndelt i seks faggrupper

I dag inneholder faguttrykkene, kunsten, og måten kunst skapes på flere nyanser og former enn ved Kunstnerforeningens etablering. Våre medlemmer er både skapende og utøvende kunstnere. Kunst skapes i mange nye skjæringspunkter også mellom uttrykkene. Faggrensene krysses mer enn i 1860. Nyskapende kunst blir til i utforskning på, og i kombinasjon med gamle og nye uttrykk, eller ved å kombinere flere uttrykk.  Skapende kunstnere er eksempelvis forfattere, dramatikere, regissører, komponister osv. Utøvende kunstnere er musikere, dansere, skuespillere, billedkunstnere osv. I gruppen assosierte medlemmer ser vi de som ikke har aktive kunstnerskap, men gjennom deres virke har de stor betydning for både kunstproduksjon og kunstneres virke.

 • Arkitektgruppen
  • Gruppen omfatter arkitekter som gjennom sitt virke tydelig viser arkitektur som en kunstform. Mange scenografer er i dag også arkitekt utdannet
 • Billedkunstnergruppen
  • Faguttrykkene omfatter langt mer enn figurative og non figurative billedkunstnere. Her hører blant annet skulptører, tekstil kunstnere og videokunstnere hjemme for å nevne noen
 • Forfattergruppen
  • Ikke bare forfattere av skjønnlitteratur inngår her. Dramatikere utgjør en stor del, mange journalister med deres forskjellige verk inngår, poeter, romanforfattere og oversettere inngår også
 • Musikergruppen
  • Her finner vi både komponister og utøvende musikere i alle musikkens fagkategorier. Sangere og operasangere inngår også i denne gruppen
 • Film- og scenekunst
  • Gruppen inneholder mange faguttrykk som dansere, skuespillere, stemmeskuespillere, alle filmarbeidere, regissører og koreografer for å nevne noen
 • Assosierte medlemmer
  • Her ser vi oftest kuratorer og andre kulturarbeidere som relaterer til en eller flere av de andre faggruppene over