Medlemmene av kunstnerforeningen er inndelt i fem grupper

  • Arkitektgruppen
  • Billedkunstnergruppen
  • Forfattergruppen
  • Musikergruppen
  • Film- og scenekunst