Purpurnæse Ordenen ble dannet i 1873. Den var ment som en parodi på St. Olav, som ble innstiftet av Kong Oscar i 1847. Purpurnæse Ordenen har etter hvert blitt en svært eksklusiv og høythengende æresbevisning både i og utenfor Kunstnerforeningen.

Navnet kommer av de første «statuttene», der det het at Purpurnæse Ordenen var «til belønning av Toddydrikking etter klokken fem på lørdager». Derav den røde nesen.
I dag deles ordenen ut til kunstnere som har gjort en ekstra stor innsats for Kunstnerforeningen, eller til de som har markert seg betydelig i norsk eller internasjonalt kunst- og kulturliv.

Man blir først Ridder av Purpurnæse Ordenen. Gjør man seg ytterligere fortjent gjennom sitt kunstnerskap, kan man forfremmes til Kommandør. Den aller høyeste utmerkelsen er Storkorset.