Programkomiteen

Programkomiteen er sammensatt av en kunstner fra hver gruppe, og skal i dialog med styret fremme forslag til aktiviteter på medlemsmøter og andre arrangement som for eksempel temakvelder og reiser.

Programkomiteen:

Gisle Kverndokk, komponist og musiker, e-post: [email protected],tlf 22 56 86 57, leder
Elisabeth Seip, arkitekt, e-post: elisabeth.seip(at) aho.no tlf 916 61 206
Kari-Ann Grønsund, film- og scene, e-post: kari.ann.gr(at)gmail.com, tlf: 922 940 73
Ulla- Mari Brantenberg, billedkunst, e-post: ubranten(at)online.no,tlf: 918 486 82
Torgeir Rebolledo Pedersen, forfatter, e-post: rebop(at)online.no, tlf: 452 106 692