MÅ RUSELØKKA SKOLE RIVES? – NY BOK

Gro Lauvland, førsteamanuensis ved arkitekturutdanninga ved NTNU, har i samarbeid med forfatter, lektor og tidligere elev ved den gamle byskolen, Elisabeth Aasen, gått sammen i et siste forsøk på å bevare skolebygget. Aasen jobber dessuten med et prosjekt om Vika og Ruseløkka med støtte fra Selskabet for Oslo Byes Vel og Fortidsminneforeningen.
MÅ RUSELØKKA SKOLE RIVES? er nå å få kjøpt både på Tronsmo og på Norlis antikvariat i Universitetsgata. Prisen er kr. 200,-