Paris i modernistenes fotspor 23. – 26. oktober 2014

Bolig rue Mallet-Stevens av  arkitekt Robert Mallet-Stevens
Bolig rue Mallet-Stevens av arkitekt Robert Mallet-Stevens

Arkitekt Rickard Engelbrektsson inviterer til ny studiereise til Paris i høst.
Frist for påmelding 1. sept.  2014. For program og info klikk her