2023 BJARNE BARE med utstillingen “Moral Hazard” på OSLO contemporary 18.08-23.09

Moral Hazard av Bjarne Bare

Utstillingen står i OSL contemporary – Haxthausens gate 3, 0263 Oslo fra 18. august til 23. september.

Kunstfotografiets historie er intrikat. Dets etablering som en akseptert kunstform har vært turbulent såvel som opplysende. Det har satt spørsmålstegn ved prinsippene som ligger til grunn for originalitet, sjel og autonomi i kunsten. Arthur Danto, i sin bok After the End of Art, markerer det kritiske skillet mellom modernisme og postmodernisme på følgende måte: modernismen kvitter seg med det overflødige, og søker i stedet det essensielle, mens postmodernismen tviler på essensen i seg selv, og gir seg heller hen til overflaten. Med andre ord, der modernistiske verk insisterer på å sette opp formelle dynamikker basert på en indre logikk, omfavner postmodernistiske verk pastisj og overflate som substans i seg selv. Likevel er kanskje begge tilnærmingene endemiske for kunst løsrevet fra religion. Kanskje svinger pendelen frem og tilbake fra det ene paradigmet til det andre. For verdiene som er tydelige hos en rekke unge kunstnere i dag, har sterkere likhetstrekk med modernismens dager enn postmodernismens tid.

Oppløsningen av lys og konturer—de optiske elementene i oppfatningen av tredimensjonal form—har vært gjennomgående i Bjarne Bares kunstnerskap. I hans praksis brytes fotografiet ned til dets essens. Han bruker kameralinsen til å kartlegge blikket, hovedsakelig gjennom fotografier av bygninger, fortau og andre inerte gjenstander eller materialer. Fotografiene hans omgjør motivene til flater, fargeformer og teksturmønstre. Selv i The Melancholic Eye (et bilde som ser ut til å fremkalle et indre følelsesmessig innhold, likt et svart hull) relaterer kunstnerens verk til øyets ruvende skala og abstraheringen av motivet til tekstursoner.

Lenke til galeriet HER

Lenke til Bjarne Bares nettside HER

Installation views of Bjarne Bare at OSL Conteemorary August 2023
Installation views of Bjarne Bare at OSL Conteemorary August 2023
Installation views of Bjarne Bare at OSL Conteemorary August 2023
Installation views of Bjarne Bare at OSL Conteemorary August 2023
Installation views of Bjarne Bare at OSL Conteemorary August 2023
Installation views of Bjarne Bare at OSL Conteemorary August 2023