2023 RUNA BOGER med utstillingen BLACK&WHITE 23.11-07.01.2024 på SOFT Galleri

BLACK & WHITE

  1. november 2023 – 7. januar 2024

 Velkommen til åpningen av Runa Boger sin utstilling Black & White på SOFT galleri torsdag 23. november kl. 18:00 – 20:00. Utstillingen åpnes av kunstkonsulent Anne Wiland.

SOFT galleri har gleden av å presentere separatutstilling av Runa Boger som har vært en markant tekstilkunstner siden 1970-tallet og en viktig pådriver i fagorganisasjonen Norske tekstilkunstnere (NTK). Boger var blant annet styreleder i NTK da SOFT galleri ble grunnlagt i 2006. I kunstnerskapet arbeider Boger med materialbasert kunst i form av tekstile collager og tredimensjonale tekstilobjekter. Hun tar utgangspunkt i en tekstiltradisjon hvor formale undersøkelser av farge og geometriske former er bærende elementer. Grepet er enkelt og direkte, og det tekstile, stoffets tekstur og struktur er førende veivisere. Boger er opptatt av gjenbruk og resirkulering, og bruker ofte ull i kombinasjon med vegetabilske fibre. Det organiske og naturlig ustabile fascinerer og inspirerer henne. Materialene innfarges for hånd og bearbeides videre med blant annet blokktrykk, pensel, monotypi, pastellkritt, håndsøm/broderi og laminering.

I utstillingen Black & White viser Boger en serie geometriske bilder i lite format kalt «Variabler». Variablene har ingen figurative knagger å henge opplevelsen av verket på. Variablene er variasjoner på enkle konstruksjoner av billedflaten med horisontale, vertikale og diagonale strimler av ull og andre tekstile kvaliteter. En grunnleggende abstrakt komposisjon er gjentatt med små forskyvninger i hvert bilde. Det handler om fargens muligheter og hvordan enkle striper med små forandringer skaper ulike uttrykk.

I forbindelse med utstillingen på SOFT galleri utgir Boger en bok om eget kunstnerskapet. I boken skriver professor Ellen Marie Sæthre-McGuirk om Variablene:

I de første variablene utforsket Boger sterke fargesammensetninger som rødt, svart, gult, grønt og blått, mens i de senere arbeidene har hun tatt for seg hvitt og svart. Hvitt er en særdeles vanskelig farge å arbeide med, hvor det å skape en dynamisk billedflate og variasjon i uttrykket samt få det i balanse, er krevende. Det vanskelige samspillet mellom den ekstremt matte ullen og den flate hvitfargen, utfordrer Boger. Igjen ser vi hvordan Boger går inn i tekstilmaterialet for å brette det ut og trekke det i retninger som vi ikke helt forventer, eller tror, er mulig.

Boken vil være til salgs i galleriet gjennom hele utstillingsperioden. Lanseringen markeres med en kunstnersamtale mellom Boger og kunsthistoriker og kurator Monica Holmen lørdag 6. januar kl. 13 – 14.