2024 Hilde Mæhlum og Arne Borring stiller ut i Bærum Kunstforening i januar. “EKKO”

Velkommen til åpning av utstillingen «EKKO» i Bærum Kunstforening den 6. januar kl. 13:00. Det vil være lett bevertning. Kunstnerne vil være tilstede. Utstillingen vil gå videre til Eidsvoll Kunstforening 3. februar til 10. mars.

Billedhuggeren Hilde Mæhlum og maleren Arne Borring møttes under arbeidet med utstillingen «¡MAURICE!» (i Bærum Kunstforening februar 2023, en stor gruppeutstilling som feiret modellstudiet generelt og modellen Maurice Budini spesielt). 
Hilde og Arne bestemte seg for å stille ut sammen, med tanken om at Hildes tredimensjonale menneskeskildringer og Arnes todimensjonale landskapsskildringer sammen ville kunne skape en spennende dynamikk.

 

Billedhuggeren Hilde Mæhlum er født 1945 i Heddal. Hun har studert ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Statens Kunstakademi og Dublin College ofArt. Hun arbeider i mange materialer, fra papir og garn til bronse, betong og stein. Mæhlum veksler mellom forskjellige uttrykksformer, men har som utgangspunkt en forankring i tradisjonsbundet figurasjon. Det er mennesket som opptar henne, og da i særlig grad hodet. Formspråket kan være strengt, nærmest klassisk avklaret, det kan være individualisert og portrettnært, og det kan være ekspressivt og stilisert. Noen ganger settes fragmenter av et ansikt sammen i nye konstellasjoner, eller den samme masken vises i forskjellige versjoner, materialer og farger. 

Info-lenker Hilde Mæhlum: 
Norsk kunstnerleksikon         https://nkl.snl.no/Hilde_M%C3%A6hlum  
Magasinet Kunst               https://www.fineart.no/doc/hildemaehlum 

 

Maleren Arne Borring er født 1956 i Bærum. Han har studert ved Statens Kunstakademi. Han arbeider for det meste med landskapsmaleri, i olje på lerret eller pastell på papir. Selv sier Arne: Jeg maler landskaper som har et potensiale i seg til å bli et maleri. Mens fotografiet gjengir virkeligheten bit for bit, gjengir jeg opplevelsen av å være til stede i landskapet. Derfor blir jeg spesielt glad når noen kjenner seg igjen i et landskap hvor de aldri har vært. Maleprosessen handler i stor grad om å rydde i kaos, det er forbløffende anstrengende, ofte viser det seg umulig, men når det fungerer gir det en stor, stor glede. 

Info-lenker Arne Borring: 
Hjemmeside               https://www.borring.no/ 
Store Norske Leksikon     https://snl.no/Arne_Borring 

Lenke til en liten film med noen av Mæhlums og Borrings arbeider:

 

(Ikke alle disse arbeidene vil bli vist på utstillingen.)

Lenke til Bærum Kunstforening HER  Bærum Kunstforening ligger i Kinoveien 12, 1338 Sandvika. Kart finnes her: https://www.google.com/maps/place/B%C3%A6rum+Kunstforening/@59.8903255,10.5218372,18.25z/data=!4m6!3m5!1s0x46411367ba1852b7:0x2a9ce0a437b7b0b2!8m2!3d59.8899546!4d10.5229936!16s%2Fg%2F1tf2_zwb?entry=ttu

Mere informasjon om utstillingen finnes på Facebook: https://www.facebook.com/events/1025348661877711 eller på https://www.borring.no/exhibitions/brum-kunstforening-6-28-januar-2024