2024 ISELIN BAST stiller ut på Galleri Vera i Drøbak 1.-30. juni

I utstillingen «Til Jorden» viser Iselin Bast malerier, tegninger og grafikk. Iselin Bast har siden 1970-tallet virket som billedkunstner som arbeider fra sitt atelier i Fuglevik i Stavern. Verkene som Bast stiller ut i Galleri Vera, er hver for seg betraktninger fra hverdagslige situasjoner og motiver. Iselins motivasjon gjennom arbeidet er i den relasjonen hun komponerer det hun velger å male og tegne. Bildene er gjennomgående inviterende og åpne. Dette kan vi også få et innblikk i når vi ser at strøkene og linjene preges av nysgjerrighet, nytelse og sikkerhet på samme tid.

Gjennomgående motiver i utstillingen er treet, mer enn bare et tre, er det tillagt noe menneskelig; kraftige stammer med solide røtter og med grener som strekker seg i flere retninger i forsøk på å finne nye veier avhengig av lys, vind og krefter som er ustyrlige for mennesket å ta kontroll over. Trærnes plass mellom alle de andre.

«Til Jorden» er en stor tittel som velger å rette blikket fra hundreårige eiketrær i store formater til studier av små og tilforlatelige tingene gjenstander og krek som er en del av våre daglige omgivelser, og som fremstår som en del av noe større i sin sammenheng. Motivene gjør oss oppmerksomme på at disse elementene og vesenene hun tegner og maler faktisk spiller en rolle enkeltvis, når man velger å forholde seg til dem, se dem og reflektere over dem.

«I especially appreciate the openness of Iselin’s pictures – the fact that she is not forcing us into certain specific narratives and conclusions, but rather is using her art and her technique to tell us that there are narratives here waiting for us – we just need to discover them for ourselves.»

Peter Watkins

Utstillingen åpner lørdag 1. juni og varer frem til søndag 30. juni