Aage langhelle i Sunnfjord kunstlag

Aage langhelle har separatutstilling i Sunnfjord kunstlag. Utstillingen bærer navnet All side stories, og kan sees i Festsalen i Førdehuset 5.september – 20.september
Teikning, måleri, objekt.
Aage Langhelle bearbeider inntrykk frå det offentlege rommet, populærkultur og litteratur. Det utløyser ein tankeprosess der han prøver å sjå fenomen i samtid i ein større samanheng, og sjå etter liner tilbake i tekst- og teiknkultur og kulturelle uttrykk.
Arbeida vekslar i form og innhald mellom orden og tilfeldigheit. Tilfeldig orden blandar seg med ordna tilfeldigheit. Langhelle sine allegoriske bilete er tenkt å uttrykke samspelet mellom personlege og
kollektive erfaringar.