Æresmedlem Frans Widerberg er gått bort

Foto: Rolf M. Aagaard

Frans Widerberg er en av Norges mest markante billedkunstnere i sin generasjon.
Widerberg døde torsdag, dagen før han fylte 83 år.
Aftenpostens kulturredaktør Sarah Sørheim skriver:
“Å stå ansikt til ansikt med et av Frans Widerbergs store malerier er en kraftfull opplevelse. Det er få, om noen, norske kunstnere som i samme grad har utviklet et like særegent og sterkt uttrykk som ham. Det er derfor et betydelig kapittel i norsk kunsthistorie som lukkes med hans bortgang.”
Widerberg var Æresemedlem i Kunstnerforeningen. Vi vil minnes ham med dyp respekt.
Kunstner Frans Widerberg er død