Anna-Liisa Silenti stiller ut på Norsk Skogmuseum

white invitasjon
 
Norsk Skogmuseum 23.11.2013-9.2.2014
”WHITE”
Den bærende ideen for utstillingen WHITE er det hvite lysets farge: hvitt.
Hvitt kan oppfattes som ”slett ingen farge” men også som den fullkomne foreningen av alle spektrets farger. Hvitt inneholder både alt og intet – fargene blir synlige først når lyset brytes, som i vanndråpene i regnbuen.
Det hvite som symbol åpner for mange tolkninger. Hvitt står tradisjonelt for den ennå upåvirkede og uforstyrrete uskylden i urtidens paradis. Det har en nær tilknytning til religioner, myter og til det hellige. Pythagoras anbefalte sangere å bære hvite klær da de sang hellige hymner.
Det hvite tøyet har fulgt kvinners liv i alle tider gjennom hverdag og fest, fra fødsel til død. En husmors stolthet har helt til i dag vært hvitt, rent tøy. Fortsatt ser vi reklame der kvinner demonstrerer vaskepulver som gjør tøyet hvitere og hvitere. Hvitt som uskyldens farge knyttes på mange måter til kvinner. I middelalderen var det forventet at bruden hang ut sitt laken til allmennhetens skue etter bryllupsnatten. Denne praksisen lever fortsatt i enkelte kulturer i dag, selv om den ikke gjøres offentlig. WHITE drar en linje gjennom alt dette – det hvite både i det opprinnelige White 2og guddommelige og i assosiasjoner til mer hverdagslige ting som blonder og tekstile mønstre.
Ann Elizabeth Skar og Anna-Liisa Silenti stiller ut en felles installasjonsskulptur i papiravskjær fra trykksaker i tillegg til individuelle verk. Skulpturen er en lysende kvinnefigur, en urkvinne som danner midtpunkt i utstillingen.  De øvrige arbeidene er laget i forskjellige tekstile teknikker som innholdsmessig rører ved mytiske fortellinger og nedarvede ornamenter, en viten som ligger skjult bak tiden i vår felles arv.

Bottom of Form

Ann Elizabeth Skar er bosatt i Ottestad utenfor Hamar, mens Anna-Liisa Silenti bor i Oslo. Begge har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (i dag Kunsthøyskolen i Oslo).
Ann Elizabeth arbeider hovedsakelig med billedvev, men eksperimenterer også med andre tekstile materialer. Som inspirasjon bruker hun ofte elementer fra gamle tekstiler som vekker minner og assosiasjoner til hjem og det familiære. I tillegg til utstillinger og innkjøp, har hun hatt flere oppdrag i offentlig kunst.
Anna-Liisa arbeider med monumentale tekstiler som tar utgangspunkt i mytiske fortellinger, symboler og organiske former. Arbeidene er en blanding av ulike stofftrykkbaserte teknikker. Hun har vært aktiv utstiller, har hatt mange oppdrag i offentlig kunst, og er innkjøpt bl.a. av Kunstindustrimuseene i Oslo, Bergen og Trondheim.
Papiravskjæret er fra Kopi og Grafisk, Mjøsanker A/S