Bente Elisabeth Finserås er festivalutstiller på Kirkemusikkfestivalen

03[1]Festivalutstilling i Oslo Domkirke,
1.mars- 1.april. Utstillingen følger kirkens åpningstid.

OMVISNING:
Onsdag 6. mars 13.00
I kirkerommet og kafékrypten
Oppmøte i kirkerommet, gratis inngang

PUST – tanker rundt pasjonen
Kirkemusikkfestivalen har invitert kunstneren Bente Elisabeth Finserås til å lage en utstilling med utgangspunkt i årets pasjonstema. Finserås har kalt utstillingen PUST. Hun forteller: PUST er tanker rundt liv og død, i møtepunktene mellom religioner og kulturer; et forsøk på å finne fellesmenneskelige ståsteder, heller enn å fremheve motsetninger. I mine arbeider handler pasjonen ikke bare om Jesu lidelseshistorie og sterke følelser, men også om å akseptere, å tillate, å være tålmodig. I skulpturer og
1493benteelisabethfinseraas-foto-elisabeth-wathne[1]malerier vil livets forgjengelighet være et gjennomgående tema.

Arbeidene kan også beskrives som en atmosfærisk og transparent modellering av flaten der uttrykket er stofflig og bygget opp av mange tynne sjikt. Kunstneren utdyper: Skulpturene står som pilarer og søyler med elementer av torso.
Søylene kan sees på som reminisenser, skall eller spor av liv som har vært eller vil komme.
Ydmykhet og nestekjærlighet blir også sentrale stikkord for verkene som skal utsmykke kafékrypten og kirkerommet under Kirkemusikkfestivalen.
Bente Elisabeth Finserås har mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har spesialisert seg på plantefiber og håndlaget papir, og videreutviklet teknikken til bruk i skulpturer og malerier. I 2002 mottak hun 2. pris i Le 4. Triennale Internationale du Papier i Sveits. Hun har deltatt på en rekke juryerte utstillinger og har hatt soloutstillinger i blant annet Trøndelag Senter for Samtidskunst, Erkebispegården i Trondheim og Vigelandsmuseet i Oslo. For mer info klikk her