Berit Overgaard stiller ut i Ski Kunstforening

“Et tekstilt miljøprosjekt”
Berit Overgaard 2010-2019
Åkleveving er en gammel norsk husflidstradisjon som har sitt utspring i gårdene på bygdene våre. Ordet Åkle kommer fra det gammelnorske ordet áklæethi, om betyr sengeteppe. Et åkle er en vevnad med geometrisk, ornamentalt mønster, anvendt som sengeteppe og veggteppe. De ble vevet med materialer som ull og lin. Teppene var verdifulle, og ble ofte gitt som gave i forbindelse med religiøse seremonier som dåp, konfirmasjon og bryllup.
Den nasjonal-romantiske bølgen som gikk gjennom Norge i 1840 til 1865, vekket interessen for disse åklærne, og de finnes nå i muséer over hele Norge.
Ved å veve ruteåklær i plast, markerer Berit Overgaard hvordan tiden har påvirket vårt materialbruk.  De siste 50-60 år har oljebaserte materialer fått en dominerende plass i alle industrier. Materialet som vi først så på med begeistring, har vist seg å bli en miljømessig global katastrofe. Vi vet nå at ingen mikroorganismer bryter ned plast. Havene er fulle av plast og plastbiter, på strendene finner vi dunker, flasker, bøtter, fiskegarn mm. av plast. I fisker, fugler og dyr finnes også denne plasten.
At plast som materiale er kommet for å bli, er det ingen tvil om. Men vi har alle et ansvar for å hindre at plastavfall kveler vår klode. Så lenge plast er bruk- og kast fenomen, vil dette ikke la seg gjøre. Overgaards bidrag er å fange plasten i store dekorative tekstiler.