Britt Juul er festivalustiller, Eidsberg Kunstforening, Mysen

VELKOMMEN TIL ÅPNING

23.10.2015 Kl. 19:00

a v  u t s t i l l i n g  m e d  f e s t i v a l k u n s t n e r Britt Juul

juul

Poeten Bertrand Besigye vil deklamere dikt

Kunstneren er selv tilstede under åpningen

lørdag og søndag fra12:00 – 15:00 – UTSTILLING VIL STÅ TIL 08.11.15

For mer info: http://www.mysenposten.no/nyheter/index.php/hva-skjer/event/13