Calina Pandele Yttredal på Naturhuset på Alby ved Galleri F 15, Jeløy.

Calina Pandele Yttredals bestillingsverk The Storyteller`s Puzzle vises på utstillingen hvor syv samtidskunstnere går i dialog med temaer fra Edvard Munch`s kunstnerskap i Naturhuset på Alby ved Galleri F 15, Jeløy. Utstillingen står til 4. mai 2022.

I fortsettelsen av Yttredals undersøkelse av naturvernlandskapet på Jeløy i forbindelse med utstillingen og boken I verden som hun ga ut ifjor høst, ble hun oppmerksom på hule trær i området som minner om levende vesener med historier å fortelle. Et gammelt tre fremstilt i maleriet som fortsatt finnes ved Kubberød gården, et møtested for kunstnere og mesener i Munchs Mosseperiode, er ment å invitere til refleksjon rundt forbindelsen mellom natur og kultur. The Storyteller`s Puzzle er tenkt som et åpent spørsmål til temaet i Munchs maleri Historien, som er del av Aula utsmykningen, blant annet om hvilke konsekvenser forskyvninger av habitater kan ha for livet på jorden, og hvor veien går videre herfra.  Bildene vises samtidig med den store Munch utstillingen på Galleri F 15, da begge fokuserer på perioden da Munch bodde og arbeidet på Jeløya. Begge utstillingene varer frem til 4 mai 2022.

Lenke til Galleri F15 HER

Lenke til Moss kommune HER