Carl Nesjar stiller ut i Bøler kirke

Velkommen til åpning Lørdag 15.september kl.14-17
Presentasjon av kunstneren: Fotograf Morten Krogvold
Musikk: Kantor Erling Strøm
Utstillingsperiode 15.-30. september 2012
Søndag 12:30 – 16:00, Mandag 12:00 – 14:00, Tirsdag og onsadag 17:00 – 19:00
Torsdag 11:00 – 13:00, Fredag 12:00 – 14:00 og 17:00 – 19:00
Lørdag (22. sept.) 12:00 – 16:00, Lørdag (29. sept.) 15:30 – 18:00
Kunstneren vil være til stede på åpningen og søndag 23. og 30. sept. fra kl.13:00