Dag Hol stiller ut i Galleri 26

Invitasjon til utstilling av malerier av Bibelen, med kunstneren Dag Hol :
Lørdag 14. desember kl 12.00 åpner maleriutstillingen Lys over Bibelen i Galleri 26 i Oslo.
Operasangeren Ragnhild Groven synger to stykker av Chausson og Duparc, akkompagnert av Tormod Bekkhus, og det blir holdt en presentasjon av utstillingen og hvorfor Dag Hol har malt disse biblene.
Kunstneren Dag Hol har latt seg inspirere av verdens mest solgte bok og laget 36 malerier av Bibelen. Utstillingen er blitt til i samarbeide med Nordisk Bibelmuseum, ved Rune Arnhoff, som åpner utstillingen lørdag 14. desember.
Kontakt: Galleri 26 Dag Hol, tlf. 992 99 992, mail: [email protected]
Nordisk bibelmuseum: Rune Arnhoff, tlf. 401 05 777, mail: [email protected]
Julegløgg: Søndag 15. desember kl 14.00 inviteres du/dere også til Juleselskap samme sted.
Strykekvartetten Borealis spiller Haydn, skuespilleren Per Christian Ellefsen leser sin tradisjonsrike H.C. Andersens julefortelling Piken med Tændstikkerne, og soulsangerinnen Mayalila synger meget vakker egenkomponert musikk sammen med medkomponist Juan Diaz som spiller piano.
Det er blitt en hyggelig tradisjon å invitere våre venner og andre vi er blitt kjent med siste året til et uformelt juletreff hjemme hos oss på Berg-Ullevål. En stemningsfull og spennende møteplass stadig flere setter pris på. Vi serverer alkoholfritt julegløgg, noe snacks, pepperkaker og en spesiell maksimalistisk julestemning, med stor julekrybbe, internasjonal kunst og skulpturer, bl.a fra India. Man blir ikke veldig mett av det, men man holder ut i estetisk dypsindig velbehag, i et øyeblikk av evighetens natt. Vi feirer Kristusbarnets fødsel, eller Det Nye Menneske i våre indre liv, i håp om åndelig fornyelse i mørket, uansett hva vi ellers tror på. Og vi ber om at vi kan se skjønnheten, lyset, og mysteriet, i dypet av oss selv og andre.
Kom uformelt eller elegant, i det som passer for anledningen, og vær nær en liten stund i denne tilsynelatende eksistensielt sett meningsløse sjelens mørke og dype natt….
Alle er hjertelig velkomne. Til dere som ikke kan komme ønsker vi en riktig god jul og et godt nytt år!!! Varme hilsener fra kunstnerne Yachi Yang og Dag Hol
SVAR UTBEDES IKKE….. adressen er: Nils Lauritssøns vei 26, v/Ullevål Haveby….Tel: 992 99 992 [email protected]
Om utstillingen:
Bibelens idéer og fortellinger har inspirert mange tenkere og kunstnere over hele verden i flere tusen år, også Dag Hol.
– Jeg har i mange år ønsket å male en samling av 36 Bibler. Jeg ønsker å komme nærmere essensen av vår egen, dypsindige kultur, sier Hol som er opptatt av eksistensielle spørsmål.
Lyset er sentralt i Hols produksjon, og i utstillingen Lys over Bibelen får vi se 36 ulike verker, alle med ulike Bibler som motiv.
– Selve omslaget av Bibelen, er for meg et Ikon. Bibelen har ofte en vakker utforming, og slitasjen viser at boken er blitt lest med verdighet og har hatt stor betydning for mange mennesker, sier kunstneren. Maleriutstillingen har et dypsindig kunstfilosofisk-meditativt perspektiv som vil bli forklart under åpningen og julefesten.
*Lys over Bibelen: Maleriutstilling av Bibler
Kunstneren Dag Hol åpner 14. desember 2019 en utstilling med malerier av Bibelen, med tema Lys over Bibelen, i Galleri 26. Alle er velkomne, både til åpningen, og gjennom den påfølgende uke.
BIBELEN, den kristne kirkes hellige skrift, er verdens mest leste bok, og hele eller deler av den er oversatt til over 3300 språk. I et kunstfilosofisk og meditativt perspektiv kan man si at ordet Bibelen (Bibel betyr bok), – som essens, begrep, innhold og symbol, er en vei til dypere erkjennelse av et åndelig tidløst Mysterium, også kalt Gud. Når man snakker om Bibelen så mener man ofte alt dette, ikke bare selve den fysiske boken. Altså ordet Bibel innehar en essens av all denne idémessige og åndelige mening, som viser utover seg selv, til noe annet enn bare selve boken. På samme måte som selve åpningsordet i Johannes Evangeliet lyder: I begynnelsen var Ordet, og ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
I indisk filosofi betyr begrepet Lingam et tegn/symbol, men definerer en metafysisk abstrakt dimensjon som ikke kan formuleres og ikke har noen fysisk form. Ordet Lingam viser tilbake på, og symboliserer noe som ikke kan sies eller formuleres. Det er en transcendent «mannlig»
dimensjon som penetrerer og smelter sammen med den «kvinnelige» fysiske dimensjon (Naturen), og slik er skapelsen (jfr. jomfru Marias unnfangelse av «Den Hellige Ånd»). Den består av en symbiose av den mannlige metafysiske dimensjon og den fysiske kvinnelige dimensjon. Jesus Kristus ble ifølge Bibelen født som Menneske og Gud. Man kan forstå Bibelen som en lignende dimensjon, som både består av den fysiske boken, men også er en åndelig dimensjon som ikke kan defineres, dvs det som man formulerer i begrepet Gud, eller en vei til Gud, og som også er en uutsigelig tidløs dimensjon uten kjent form. Dao, som betyr vei, er i Kinesisk filosofi det samme.
Sentralt i alle kulturers åndelig søken, står begrepet Lys som noe av det viktigste ved den dypeste menneskelige erkjennelse. «Jeg er verdens Lys», er et helt sentralt utsagn i Bibelen, men viser ikke mot et konkret fysisk fenomen, men en indre åndelig erkjennelse av en transcendent lysende dimensjon, som enklest kan forklares med begrepet lys, men som altså ikke er lys i egentlig forstand, men som viser hen på et åndelig metafysisk fenomen.
Jeg har i mange år ønsket å male en samling av 36 Bibler (36 er i mange kulturer et hellig tall: 3 x 12) for å komme til essensen av vår egen dypsindige kultur. Selve bildet, selve omslaget av Bibelen, er for meg et Ikon (ikon betyr bilde, men er løftet opp som et hellig mysterium i den russisk/gresk ortodokse kirke, og altså viser hen til et metafysisk fenomen), og har ofte en usedvanlig vakker utforming inklusive slitasjen gjennom tiden, som viser at boken er blitt lest med verdighet og har hatt stor betydning for mennesker. Omslaget symboliserer en slags «åpen form» fylt med en indre tidløs Skjønnhets Kraft av inspirasjon og dyp erkjennelse, som er en ledesnor for menneskers dypeste lengsler gjennom alle tider, og i alle kulturer.
Intet skrift eller idéperspektiv har hatt større innflytelse på den vestlige kulturs verdensbilde og kultur, men også for deler av asiatisk og afrikansk kultur. Bibelens idéer og fortellinger har inspirert mange tenkere og kunstnere over hele verden i to tusen år, og gjør fortsatt det. Kirkens budskap ville heller ikke vært det samme uten den avanserte kunsten og dens åndelige diskusjon og fordypelse gjennom kunstuttrykket og skriften, og dens sentrering omkring Skjønnheten som begrep, som fenomen, og som eksistensiell virkelighet.
Galleri 26 har adresse Nils Lauritssøns vei 26, 0854 Oslo, telefon 992 99 992, og holder åpent hver dag fra kl 12-18 fra 14. desember til 22. desember.
Åpningen av utstillingen med Bibler er 14. desember kl 12.00. Alle er velkomne!
Denne utstillingen er blitt til i samarbeide med Nordisk Bibelmuseum [email protected] .
Dag Hol
Kunstner