De jobber stort i Tromsø!

5_Mosaikk+portal+Kine+og+Marit[1]Kunstner Marit Bockelie og Kine Hellebust var langfredag nok en gang på plass i bilgarasjen som i sin Mack hadde i Storgata i Tromsø. De klirrer fortsatt i glass i lokalene, der en på åttitallet hadde utsalg av øl. Nå er det glassblåseri. Noen vegger lenger unna står Bockelie og Hellebust med sin mosaikk. 9_Marit+Bockelie[1]Størrelse
– Jeg har jobbet som assistent for Marit Bockelie siden oppstarten i oktober. Mosaikkbildet som det jobbes med nå er 30 meter høyt. Det er i underkant av tre meter bredt.
– Det skal etter planen henges opp på veggen til Fakkelsenteret i Tromsø i løpet av 2013, sier Kine Hellebust, som er en velkjent multikunstner fra Harstad.
– Jeg har fått god opplæring i legging av mosaikkfliser det siste året. Jeg ble godkjent av Marit da jeg la mosaikk fliser på badegulvet i et hus i Oslo som hun har, sier Hellebust, om prosessen i forkant av jobben som assistent til meget kjente kunstneren fra Tromsø.
Hun viser oss illustrasjonen til bildet som har dannet grunnlaget for hele den store mosaikkutsmykningen, som i løpet av våren skal prege en bygård i Tromsø en gang i løpet av 2013.
Frist i mai
– Ambisjonen er at dette kunstverket skal være ferdig før 17. mai. Vi startet opp i oktober. Vi er kommet nesten halvveis nå, sier Marit Bockeli, der hun står i de gamle Mack-lokalene i Tromsø sentrum. Det lukter ikke øl i lokalene som en gang var bedriftens bilverksted.    Om ett år vil det bli arrangert sjakk-olympiade i det samme bygget. Det er kunstinteresserte Christian Ringnes, som i dag er inne på eiersiden i det gamle bryggeribygget til Mack.
7_Mosaikk+Kine+Hellebust[2]Stein i mange farger
– Det er et krevende arbeid. Mye av stein som brukes må vi selv hugge til. Den grønne steinen her kommer faktisk fra Tromsdalstinden. Den er en av flere stener som vi har hugd i mindre biter, sier Kine, om noe av prosessen med å lage et av verdens største portable mosaikkbilder. På grunn av størrelsen er bildet delt i tre deler.
– Vi står overfor en stor utfordring når vi skal få bildet montert på veggen, sier Marit Bockelie.
– Vi er avhengig av å ha bilde stående, når det skal transporteres og monteres. Det er mye ennå som må avklares, før bildet av mosaikk henger på veggen i bygården i Tromsø sentrum, sier Marit Bockelie, som håper at hun skal være ferdig med et av sine livs største prosjekter før sin 80-årdsag i oktober.