Esther Marie Bjørneboe i Kunstverket Galleri

Re-Novasjoner, serie 2, Gouashe på papir, 2018.

Kunstverket galleri har gleden av å invitere til åpning
torsdag 25. oktober kl. 18.00.
Kunstneren vil være til stede.
Utstillingen på Kunstverket Galleri består av tre serier Gouachemalerier på papir. Verkene er en del av et prosjekt som ble påbegynt tre år tilbake. Første del av serien “Re-Novasjoner, serie 1” ble vist på Galleri Semmingsen i Oslo, september 2016. I “Re-Novasjoner, serie 2” forsøker Esther Maria Bjørneboe å behandle fargene som et meningsbærende element, noe som tilfører den gjentagende komposisjonen et nytt innhold. Hun forsøker å se på nytt det som allerede er sett.
Esther Maria Bjørneboe arbeider serielt. Det siste bildet i en serie av arbeider er som oftest en begynnelse på neste. Denne vandringen fra bilde til bilde gjør at hun forholder seg til en relativt streng komposisjonstematikk, som ofte refererer til hukommelse og erfaring, samtidig som daglige behov og inntrykk spiller inn. Et naturlig utgangspunkt for disse “Re-Novasjonene” (ny-bearbeidedelsene), er Bjørneboes forhold til atelier-rommet – med gamle arbeider, skisser og ikke minst kunstbøker med verkene til hennes forbilder. Disse bestanddelene er som tilstedeværende, men likefullt lukkede beholdere, med tanker og valg hun har gjort tidligere (noen mange år tilbake) som hun hver dag arbeider med konsekvensen av. Bjørneboe har derfor opparbeidet seg et ønske om å se nærmere på, og å behandle disse konkrete “utløserne” for, om mulig, å få et fornyet blikk på hva persepsjon og billeddannelse betyr for henne.