Eva Lange i Galleri Heer

SISTE HELG!
Eva Lange stiller ut glassmosaikker og relieffer
i Galleri Heer på Grünerløkka, Seilduksgt. 4 B i Oslo
fra 24 nov.  til 16. des. 2012.
Åpningstider: onsdag-fredag 12-17, lørdag/søndag 12-15. EVA LANGE har hatt en stor utstillingsvirksomhet både her hjemme og i utlandet, bl.a. i Tyskland, England, Italia, Slovakia, Thailand, Egypt og Malta. I tillegg har hun utført div. utsmykninger, og er blitt innkjøpt av så vel offentlige som private institusjoner.
På utstillingen i Galleri Heer viser hun arbeider i glassteknikker med fokus på samspillet mellom farge og form i et abstrahert symbolistisk formspråk, med naturens grunnelementer som sentrale i billedkomposisjonen. Ved bruk av håndblåst gjennomfarget glass med ulike dimensjoner bygger hun opp relieffer; flater og former i ulike plan.
WEBSIDE:Klikk her