Gabriella Gøransson i Sandefjord kunstforening

gabriellagøranI utstillingen Strukturelle Sammenfall ved Sandefjord Kunstforening veves Gabriella Göransson og Hanne May Scheens ulike praksiser sammen til et komplekst strukturelt nettverk. Göranssons tredimensjonale formspråk og Scheens bearbeiding av den todimensjonale billedflaten forenes i sammensatte komposisjoner i utstillingsrommet. Tekstile elementer er sentralt i de to norske kunstnernes arbeidsprosesser, men tekstilen behandles på forskjellig vis til konstruksjoner og motiver i papir, gjennom oppløsning i Göranssons hollender og som avtrykk i Scheens grafiske presse.
Gabriella Göransssons fiberobjekter og Hanne May Scheens maleriske og grafiske komposisjoner går i direkte dialog med hverandre. Arbeidene i utstillingen veksler mellom å gi et innblikk i formasjonsmønstre på mikronivå til oppblåste strukturer; oversiktsbilder som kan minne om utstrakte og snirklete avtrykk i et større landskap. Gjennom insiterende repetisjoner av organiske formasjoner oppstår innviklede nettverk og spor for betrakteren å følge. Jenny Kinge, Kunsthistoriker.
Utstillingen i Sandefjord Kunstforening skal videre vises i Bodø Kunstforening og er det åttende prosjektet Göransson og Scheen utfører sammen.
Saksofonist Øystein Trollsås spiller for oss på åpningen!
HJERTELIG VELKOMMEN TIL ÅPNINGEN!!!
For mer info klikk her eller Gabriella Gøranssons hjemmeside