Geir Harald Samuelsen på Trafo

samuelsenPictures of Lightness (Letthetens bilder)

Malri og video
Trafo Kunsthall, Asker http://www.trafokunsthall.no/ til 21. juni 2015. (14 dager).
Åpning lørdag 6. juni kl. 1300
Fjellklatring har en privilegert og mytisk status i vår kultur. Filosofer, forfattere, psykologer og fagfolk fra ulike disipliner har skrevet om klatring på ulikt vis, med ulike blikk. På billedkunstfeltet er klatringen minimalt analysert. Fjellet i seg selv er mye avbildet i maleri og foto. Fjellklatringen som fenomen, erfaring og klatringens bevegelser, estetikk og psykologi er det laget lite kunst om.
Målet med denne utstillingen, er å undersøke maleriets og fjellklatringens egenart og autonomi. Er de lukket inne i sin egen estetikk, sine egne produksjon- og bevegelsessesmønstre, sine egne omkringliggende strukturer og sin egen psykologi, eller kan de også ha noe til felles? Hva skjer om man bevisst bryter ned og blander to disipliner som disse, i produksjonen av kunst? Mister maleriet sitt særpreg, eller åpnes det opp for nye perspektiver?
Utstillingen består av maleri og video produsert de siste tre år og er en del av stipendiatprosjektet Pictures of Lightness (Lettheten bilder), i regi av det norske Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Kunstakademiet i Trondheim (NTNU).
Kurator er Maaretta Jaukkuri.
www.geirharaldsamuelsen.com