Geir Harald Samuelsen stiller ut på Galleri Semmingsen


_____________________________________________________
To maleriprosjekter vil bli vist samtidig i denne separatutstillingen.
«The optimal Grip» fra 2010, 230×230, magnesiumpulver på papir og
«Tracing Gravity» fra 2016, 150×160, pastellkritt på lerret.
Geir Harald Samuelsens maleri befinner seg i en abstrakt, taktilt og gesturalt
kunstnerisk landskap, med naturen, naturkreftene, den kroppslige utstrekning
og bevegelse som omdreiningspunkter. Han blander gjerne sjangre og henter
inspirasjon fra litteratur, film, filosofi og sport. I denne utstillingen er fjellet og
fjellklatringenes kroppslige og mentale dimensjon og tilstedeværelse viktige
referansepunkter. Samuelsen er også initiativtaker og prosjektleder for et større
kunstnerisk forskningsprosjekt ved Kunstakademiet, Universitet i Bergen, som
tar opp møtepunkter mellom kunst og arkeologi. Prosjektet heter Matter,
Gesture and Soul.
Samuelsen har stilt ut på steder som Trondheim Kunstmuseum, Henie Onstad
Kunstsenter, Galleri Wang i Oslo og Galleri Boulouh i Bergen. Han er innkjøpt av
blant annet Stortinget og Oslo Kommunes kunstsamlinger.
Han har skrevet i bøker og for magasiner som Morgenbladet, Billedkunst,
Harvest og senest i boken «Artistic Practice, and Archaeological Research»,
Archaeopress, London 2019.
Det er med glede og stolthet vi kan for første gang presentere Geir Harald
Samuelsen for vårt publikum.
Ønskes det mer informasjon eller en forhåndsvisning så ta kontakt med
undertegnede.
Astrid Hilde Semmingsen
mob 90594117 [email protected]
Følg oss på Instagram og Facebook