|

Håkon Gullvåg er tildelt Anders Jahres Kulturpris

Vi gratulerer Håkon Gullvåg med en stor og viktig pristildeling. Anders Jahres kulturpris skal i følge statuttene være en æresbelønning for fremragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv. Vi kunne ikke si oss mer enig.