Hanne Lydia Opøien Kristoffersen med ny utstilling

KunstnerSenteret i Buskerud Grønland 60, 3045 Drammen. Velkommen til åpning onsdag 10. oktober kl. 19.00!
HANNE LYDIA OPØIEN KRISTOFFERSEN Back to nature (I can’t go on like this)Tegning og videoprosa 10. oktober – 4. november 2012
Back to nature, I can`t go on like this, I want to walk where the power is
Back to nature, I don`t know where to start, Back to nature, I don`t have that kind of heart
Magazine
I tegningene er det tildekkede selvportrettet er gjennomgangstema, en referanse til kroppsfokuseringen i ulike kulturer. Elementer som strikk, pels og tilbehør benyttes slik at portrettene danner kart av kulturelle spor og referanser. Gjennom iscenesatte tablåer rettes fokus på objekter som har tilhørt en annen, bruk av pels og natur som symbol for forgjengeligheten i dobbel forstand. Motivene er bygd opp fra negativt til positivt og får et dunkelt preg gjennom det sorte papiret, tildekkingen som mystifiserer personen og gjør dennes identitet uklar. Vedkommende poserer, miner og posisjoner refererer til et samtidig fysiognomisk språk fra media. Det finnes referanser til en kunsthistorisk portretttradisjon der hodeplagg og bekledning var en viktig del av kontekstualiseringen av objektet. Elementer som pels, tekstil og landskap anvendes lag på lag, her også problematisert gjennom arvede pelsobjekter. Pelsverket viser til elementer av overflod og luksus men også noe uønsket, et politisk ukorrekt grep da motstand mot pelsnæring gjør det vanskelig å
bære pels offentlig. Med naturen som arena for et iscenesatt scenario er dette basis for tegningenes dramaturgi.
Videoverkene baserer seg på en egenprodusert tekst, der teksten både er rammeverk og en viktig visuell del av verket. I the Other følger man en sengekant over et avgrenset tidsrom der valg av åsted skaper en kikkerlignende opplevelse. Fokuset er på motsatte side og rettes kun mot sengens ene halvdel der personen er fysisk fraværende. Prosjektet er en parafrase over Simone De Beauvoir`s teorier i Det annet kjønn (Le deuxième sexe, I, II, 1949.) “Hun bestemmes og skilles ut i forhold til mannen, ikke han i forhold til henne: hun er det uvesentlige overfor det vesentlige. Han er Subjektet, han er Det absolutte: hun er Den Andre.” Verket er blikket, gjennom å speilvende tesen konstrueres den Andre. Men prosjektet kan leses i en videre forstand; Kjenner vi hverandre? Kjenner vi personene vi regner som nærmest oss? Vet vi noe om hverandre eller er vi prisgitt våre egne oppfatninger og illusjoner som danner et bilde av den andre? I videoverket Pizza and Death reflekteres det over tilfeldigheter som utgjør en forskjell ved et dødsleie. Verket fremstår som en taus karaokevideo der man følger en pizza mot ferdigsteking. Det er i teksten man finner selve kjernen i verket. Videoen BELONGING bringer betrakteren inn i en multitaskende situasjon av rokking med rokkering, tannpuss og refleksjoner rundt tilhørighet.
Hanne Lydia Opøien Kristoffersen er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (KIT) og Konstfack i Stockholm. Hun arbeider innenfor tema som kjønn og identitet, og har gjort seg bemerket gjennom tegninger og video. Kristoffersen mottok Håkon Bleken prisen i 2011, og har en lang rekke utstillinger bak seg, sist; BELONGING, Gråmølna, Trondheim
Kunstmuseum, RED,.NO Gallery, New York, og Galleri BOA, Portraits of a young woman…i 2011. I 2012 viste hun utstillingen Back to nature ved Hå gamle prestegård, deltok i utstillingen HIGHER GROUND ved Nordnorsk Kunstmuseum og viste nylig utstillingen THE OTHER ved Galleri 69 i Oslo. Kristoffersen er innkjøpt av en rekke større institusjoner, bla. Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Trondheim Kunstmuseum og Nordnorsk Kunstmuseum. Hun var også representert med et verk ved Høstutstillingen 2012.For mer informasjon klikk her