Hanne Tyrmi – kunstnersamtale på Glasslåven

Glasslåven H Tyrmi 2019 foto Øystein Thorvaldsen.

Hanne Tyrmi: Alt er fanget i en forestilling
Kunstnersamtale og finissage i Glasslåven kl. 14.00 den 20. januar 2019
Vi har gleden av å ønske velkommen til en kunstnerisk begivnehet i Glasslåven kunstsenter på Granavollen:
Glasslåven inviterer til et møte mellom kunstneren Hanne Tyrmi og kurator Silja Leifsdottir fra Norsk Billedhoggerforening. Silja har nylig kurert utstillingen Bare mennesket lager rette linjer hos Billedhoggerforeningen i Oslo, hvor verk av Hanne Tyrmi ble vist. Samtalen vil ta utgangspunkt i utstillingen på Glasslåven, men vil også sette verkene i en større sammenheng med Hanne Tyrmis omfattende kunstnerskap.
Kunstnerisk sett er det en milepæl for vårt unge kunstsenter at Hanne Tyrmi har skapt helt nye verk til det store høyloftede rommet vårt; en utstilling som utnytter og kommuniserer med arkitekturen i rommet. To store objekter i løftestropper over gulvet speiler seg i hverandre og trekker alt de omgir seg med inn i overflaten, også omgivelsene utenfor vinduene. Det andre verket i rommet er en trestamme som henger fra taket, men som ser ut til å berøre gulvet. Overflaten er matt og i en jevn farge, og skal vise seg å være laget av et annet materiale enn tre. Det handler om motsetningsforhold – lett og tungt, vertikalt og horisontalt, hardt og mykt, overflate og kropp, levende og dødt – og erkjennelsen av at kunst og mennesker først finnes i møtet med en annen.
«Tyrmis arbeider tematiserer spørsmål omkring samfunnets fremmedgjørende mekanismer relatert til identitet, kjønn, konsum og klima.» – Lotte Konow Lund
Hanne Tyrmi (f. 1954) er utdannet ved SHKS i Oslo (1981-85). Tyrmi arbeider innenfor et mangfold av skulpturelle uttrykk og teknikker som ofte kombineres med film, foto og tekst. I hennes kunstnerskap har det kroppsnære og sanselige en framtredende plass. Den eksperimenterende utforskingen av ulike medier forenes med skulpturelle håndverkstradisjoner, hvor objektene drives fram av en tiltro til materialenes særegne kvaliteter. Les mer om kunstneren her: www.tyrmi.no
Silja Leifsdottir er kurator ved Norsk Billedhoggerforening i Oslo. Hun studerte kunstfotografi ved The Glasgow School of Art (2005–2008) og Kuratorpraksis ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2015–2017). Leifsdottir er nestleder i Norsk Kuratorforening og var med å starte U.F.O. – Utstillingsguide for Oslo som hun også er daglig leder for. Hun bor og arbeider i Oslo.
Ta kontakt for avtale om besøk og spørsmål: Hilde Nyeggen Martinsen
Daglig leder Glasslåven Kunstsenter. Direkte tlf: 416 66 326
Adr: Granavollen 26 b, 2750 Gran, Tlf: 913 46 633
[email protected]