Hanne Tyrmi på Glasslåven Kunstsenter

Hanne Tyrmi: Alt er fanget i en forestilling
Utstillingsåpning: lørdag 24. nov 2018, kl. 13.00.
Utstilling i Glasslåven Kunstsenter på Granavollen, 24. november 2018 – 20. januar 2019.
Her presentert av Lotte Konow Lund:
tlf: 957 57 493, www.lottekonowlund.com
Alt er fanget i en forestilling
I Hanne Tyrmis nyproduserte utstilling for Glasslåven lar hun objektene stille spørsmålstegn ved sine omgivelser. To store objekter i løftestropper over gulvet speiler seg i hverandre og trekker alt de omgir seg med inn i overflaten. Ved første øyekast kan formene oppfattes som lette fordi de forandrer seg i takt med lyset i rommet, men industrielle lastestropper, kjettingtaljer og løftekroker avslører stor tyngde. Objektenes overflate og strenghet får en til å tenke på arkitektoniske motsetningsforhold i moderne byer; harde, blanke og vakre overflater på dyre biler og bygninger som speiler og avviser sine omgivelser, lukkede byggverk som både uttrykker økonomisk makt og som sluker kroppene våre når vi passerer.
Det andre verket i rommet er en trestamme som henger fra taket, men som ser ut til å berøre gulvet. Overflaten er matt og i en jevn farge, som om det er laget av et annet materiale enn tre. Ved nærmere ettersyn er det ikke et tre du ser, men et skall av bly som er slått om en stamme. Det myke metallet har tatt formen det dekker. Etterhvert vil det også ta livet av det det omslutter – for den som kjenner materialet vet at bly både er giftig og heller ikke har evnen til å puste.
Alt er fanget i en forestilling som handler om motsetningsforhold – lett og tungt, vertikalt og horisontalt, hardt og mykt, overflate og kropp, levende og dødt – erkjennelsen av at kunst og mennesker først finnes i møtet med en annen.
Hanne Tyrmi (f. 1954) er utdannet ved SHKS i Oslo (1981-85). Tyrmi arbeider innenfor et mangfold av skulpturelle uttrykk og teknikker som ofte kombineres med film, foto og tekst. I hennes kunstnerskap har det kroppsnære og sanselige en framtredende plass. Den eksperimenterende utforskingen av ulike medier forenes med skulpturelle håndverkstradisjoner, hvor objektene drives fram av en tiltro til materialenes særegne kvaliteter.
Tyrmis arbeider tematiserer spørsmål omkring samfunnets fremmedgjørende mekanismer relatert til identitet, kjønn, konsum og klima.
Ta kontakt for spørsmål: Hilde Nyeggen Martinsen, Daglig leder Glasslåven Kunstsenter, Direkte tlf: 416 66 326, Adr: Granavollen 26 b, 2750 Gran Tlf: 913 46 633
www.glasslaven.no