Inger Sjølie Flood stiller ut separat i Rådhusgalleriet

Komposisjon 1
Komposisjon 1

Inger Sjølie Flood i Rådhusgalleriet,
21. februar – 3. mars
Retrospektiv utstilling av oljemalerier og oljepasteller
Åpningstid: Mand. – fred.: 10 – 18, lørd. Og sønd. 11 – 14
Mer Info: www.ingerflood.com