Ingun Bøhn i Kunstnerforbundet, salene i 2. etg.

Ein vind lear seg lydlaust blant lydane i verda papir, 23x17x4 cm

Ingun Bøhn
Utstillingen varer til 16. oktober
Visuelle metaforer
Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Ingun Bøhns utstilling i lille sal i andre etasje som åpner torsdag 15. september kl. 18. Utstillingen som har tittelen Visuelle metaforerrommer tegninger og kunstnerbøker (artists’ books). Bøkene er satt sammen av akvarell, tegning, collage og forskjellige papirkvaliteter. De ulike papirsortene varierer i taktilitet, vekt, stofflighet og farge, og innbyr til forskjellige sanseinntrykk og assosiasjoner. «Utstillingen kan leses som en kjærlighetserklæring til papiret og dets iboende sensualitet» (Ingun Bøhn). De enkelte arbeidene illustrerer/illuminerer den franske forfatteren Yves Bonnefoys poesi, gjendiktet av Geir Pollen. Bøhn har lenge oppholdt seg i Bonnefoys lett surrealistiske landskap. Et rom hun betegner som et «atmosfærisk rom» eller «et møtested for nærværet». Og det er nettopp dette hun forsøker å komme på sporet av og visualisere. Hun har valgt ut korte og lengre strofer fra Bonnefoys samling som stikkord for egne visuelle tolkninger eller impresjonistiske resyméer av dikterens utsagn.
Om arbeidet skriver kunstneren:
«I tidlig middelalder var helsides ornamentikk og gullsnitt en viktig del av bokens helhet. Jeg har hatt dette overdådige håndverket i tankene, der jeg lar utformingen nærme seg scenografi – et «åsted» for tekst».
Kunstnerboken har fått fornyet aktualitet de siste årene og åpner et rom for å puste liv i håndverket og gamle håndverkstradisjoner. Unike og håndlagede verk som kontrasterer det digitale og masseproduserte. Bøhn er en av våre mest anerkjente tegnere, gjennom hele sitt kunstnerskap har hun rendyrket tegningen med vekt på det undersøkende, poetiske, sanselige og taktile. Hun har også forfattet en rekke tekster om tegning, blant annet for tidsskriftet Numer.
Ingun Bøhn (f. 1947) er utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, diplom ved Bokkunstlinjen, Kunstakademiet i Warszawa og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har hatt en rekke utstillinger i Norge og internasjonalt, og har flere utstillinger i Kunstnerforbundet bak seg. Bøhn er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet, Bergen Billedgalleri, Norsk Kulturråd og Oslo kommune. Hun har også hatt en rekke illustrasjonsoppdrag og har virket som lærer ved de ulike akademiene i Norge.
Les mer om kunstneren..