Johannes Vemren Rygh – utsmykning på Ensjø T-banestasjon

Foto Merete RøstadKunst på Ensjø T-banestasjon
Fredag 19. juni åpnes nye Ensjø T-banestasjon i Oslo offisielt.
Det er umulig å ta t-banen forbi Ensjø uten å legge merke til kunstverket Propolis av Johannes Vemren Rygh.                                                                            
– Dette er et prosjekt er vi meget svært stolte av. Propolis er integrert i bygningsmassen og verkets kontekstuelle tilnærming gjenspeiler stasjonens aktivitet på en svært interessant måte sier Merete Røstad, kunstkonsulent for Kulturetaten, Oslo kommune.Om verket
Tittelen på verket er Propolis. Dette henspiller på den estetiske tematikken om bier. Bienes levemåte kan sammenlignes med vår egen ved at de lever i tette samfunn. Dette blir ekstra tydelig i et offentlig transittmiljø som en T-banestasjon representerer. Hvor de reisende kommer og går til sine destinasjoner i faste mønstre. I denne sammenhengen fremstår T-banen som en allegorisk representasjon av en pulserende bikube.
Propolis er også navnet på en vokstype bier bruker. Denne har antibakterielle egenskaper og har vært brukt innen medisin i over tusen år.
Verket Propolis består i hovedsak av enkle hexagoner satt opp i bestemte mønstre. Verket er en integrert del av innhegningen rundt stasjonsområdet. Ser man hexagonene i sammenheng med bieformene vil det være naturlig å assosiere det med bikubeformer.
Utsmykkingen besår i all hovedsak av et sekskantete element . Disse er innfelt i stakittgjerdet rundt Ensjø stasjon og skaper en brytning av et ellers visuelt monotont stakitt.
Johannes Vemren Rygh (1979) kunstner, jobber tredimensjonalt med metall som spesialfelt. Han har et tidligere utsmykkingsoppdrag bak seg fra St. Olavs Hospital avd. Laboratoriesenteret i Trondheim.