Jorunn Steffensen åpner utstilling

jorunnJORUNN STEFFENSEN – ABSTRAKTE FORMER
Kuratert av Ida Bringedal
21.november – 20. desember
Jorunn Steffensen åpner separatutstillingen Abstrakte former, hovedsakelig med arbeider fra 2015. Utstillingen er en totalkuratering av et spennende kunstnerskap – i dialog med tid og rom.
Steffensens arbeider kjennetegnes ved tydelige fargeflater som settes opp mot hverandre, hvor kunstneren er opptatt av farge og undersøkelse av farge. I utstillingen tas det hensyn til fargens egenskaper; hvordan disse er påvirkelige av lys og bevegelse, samt hvordan man ser på flaten.
Til utstillingen utkommer også katalogen Abstrakte former.
Åpning fredag 20. november klokken 18.00
www.jorunnsteffensen.no
Facebook: TKS Telemark Kunstnersenter
Instagram: telemarkkunstsenter
TELEMARKKUNSTSENTER.NO