Jorunn Steffensen stiller ut i Soft galleri

Komposisjon II

Jorunn Steffensen
Farger i Flaten

  1. juni – 30. juli 2017

Vi har gleden av å ønske velkommen til Jorunn Steffensens utstilling Farger i Flaten, 15. juni kl 18 – 20. Utstillingen åpnes av Billedkunstner Wenche Gulbransen.
Jorunn Steffensen jobber innenfor et konstruktivistisk formspråk, hvor form og innhold reduseres til enkle geometriske felt. Hun er opptatt av fargens energi og dens langsomme oppbygging, lag på lag og strøk for strøk, gjennom flere stadier med forskjellige farger og valører. Det handler om å finne formatet, flaten, formen og deretter fargen, overskridelsen og spillet. Hun limer tekstil på finerplater som bearbeides før selve malerprosessen. Komposisjon av plater og farger er en utfordrende og tidkrevende prosess. Fargene og formene skaper sammen en illusjon av tredimensjonalitet i flaten.
Jeg arbeider med ulike tema, som i utgangspunktet kan være arkitektur, kunst eller et visuelt inntrykk som berører meg. Dette året har Fargen, Flaten og Illusjon av rom dannet utgangspunkt for mitt billeduttrykk.
Jorunn Steffensen vil vise en stedspesifikk installasjon på SOFT galleri. Bildene vil i hovedsak være satt sammen av flater av finer, i tillegg viser hun skisser hentet fra sitt eget daglige liv. Tegningene er små raske skisser som beskriver hennes hverdag frem mot utstillingen. De gir et innblikk i noen små øyeblikk,  observasjoner, noe som er uferdig. De små raske skissene står i skarp kontrast til de store fargeflatene som det tar lang tid å bygge opp, men de handler om det samme. De handler om formene, flatene og rommet som er rundt oss til enhver tid.
Jorunn Steffensen er født i 1950, bor og arbeider i Skien. I 1973 gikk hun ut med diplom i tekstil/strofftrykk fra Statens håndverk og kunstindustriskole (SHKS). Steffensen har mottatt mange stipend inkludert statens garantiinntekt for kunstnere. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet på Kunstnerforbundet, Skiens Kunstforening og Telemark Kunstsenter. Hun har deltatt på mange gruppe og kollektivutstillinger i inn- og utland som Sørlandsutstillingen og den 14. Internasjonale Tekstil Triennalen i Lódz i Polen. Steffensen har også en omfattende kunstnerisk konsulentvirksomhet bak seg samt flere kunstfaglige tilltsverv. Hennes verk er innkjøpt til flere offentlige samlinger.
Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Billedkunstnernes Hjelpefond.
www.jorunnsteffensen.no