Kirsti Grotmol stiller ut på Helleviktangen

grotmol3