Konst och Ekologi, Lokstallet i Strömstad

Vernissagekort skulptörförbundets jubileumsutställning