Lars Roger Furnes -70års-jubileumsutstilling

Hommage a Hayter Musikk

LARS ROGER FURNES
70 – års jubileumsutstilling 26. april-12. mai
Galleri BI-Z, avdeling Mandal
 
Hommage á Hayter
Lars Roger Furnes’ separatutstilling i Galleri BI-Z åpner 26. april.
Utstillingens tittel er «Hommage á Hayter».  Furnes ønsker slik å fremheve spesielt en av sine læremestre under studietiden i Paris, professor Stanley William Hayter i Atelier 17, i Rue Didot 10.
Utstillingen inneholder 40 arbeider; maleri, grafikk og akvareller.
Lars Roger Furnes studerte i fire år ved Staatliche Hochschule für Bildende Künste i Berlin under professorene Mathias Koeppel og Wilhelm von Braun-Feldweg (1971-1975); han var tilknyttet Atelier Nord i Oslo (ved Anne Breivik) i 1977 og Atelier 17 i Paris (ved Stanley William Hayter) i 1981; han studerte ved École Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris under professor Yankel fra 1980 til 1983. I løpet av denne tiden ble han også tildelt fransk statsstipend, samt opphold på Maison de Norvège, Cité Universitaire. Han holdt også en stor Fredsutstilling i Paris som vakte stor oppmerksomhet, – Exposition pour la Paix, i Galerie Jean Camion, i 1982.
I årene 1984- 1985 studerte Lars Roger Furnes på Statens Kunstakademi i Oslo.
Lars Roger Furnes har stilt regelmessig ut separat og på kollektivutstillinger i inn og utland siden 1974. Han debuterte på Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen) i 1982 med maleriet «Hjulbåt på Nilen». Lars Roger Furnes har utsmykket og er innkjøpt til en lang rekke institusjoner, banker og bedrifter. Han mottok Ålesund Bys Kunstnerpris i 1999.
Kunsthistorikeren Svein Thorud skriver i utstillingskatalogen: «Billedkunsten til Lars Roger Furnes står i en solid, malerisk tradisjon. Furnes er en fabulerende kunstner. Hans malerier karakteriseres av en symbolsk billedverden. Furnes knyttet an til den maleriske retningen som oppstod på midten av 1960-tallet som en reaksjon på den nonfigurative modernismen. Dens fremste eksponenter var John David Nielsen, Svein Strand og Eilif Amundsen. Denne nye figurasjonen var dekorativ, sensuell og gåtefull. Dens motiver var for en stor del interiører. Retningens utøvere fant inspirasjon i de kultiverte, norske nyromantikerne fra mellomkrigstiden og franske impresjonister som Pierre Bonnard».
Utstillingen i Galleri BI-Z viser et tverrsnitt av Lars Roger Furnes sin produksjon fra 1977 til i dag, med vekt på grafikk. Miljøperspektivet er fremtredende i hans kunst.  Furnes sin studietid ved École Nationale Supérieure des Beaux-Arts hos professor Jacque Yankel 1980 -1983 og hos den verdenskjente grafiker Stanley William Hayter i Atelier 17 i disse Paris årene, fremheves av Lars Roger Furnes som retningsgivende og stimulerende for hans kunstneriske virke.  Især har Stanley William Hayter hatt betydning for Furnes’ teknikk og koloritt, og utstillingen tilegnes derfor, denne gang, Stanley William Hayter. Men studietiden ved Beaux – Arts i Paris hos den berømte Jacque Yankel har også hatt stor betydningen for Furnes.  Likeledes har professorene ved Statsakademiet i Berlin øvd stor innflytelse for Furnes’ kunstneriske virke.
Kontakt: Lars Roger Furnes: 97 19 06 19
Bernt Bisseth: 916 36 235