Lars Strandh stiller ut i Galerie Weger i Zurich

Assemblance[1]Lars Strandh er en av utstillerne på
“THE ASSEMBLANCE OF PRESENCE”
Nye arbeider av Russell Maltz, John Monteith, Lars Strandh and Mark WilliamsGalerie Wenger, Zurich
August 31 – November 9, 2013
Vernissage Lørdag 31. august 2013, kl 15 – 18
For mer info klikk her
se også Lars Strandhs hjemmeside