Marianne Blankenberg, utstilling på Trafo

blankenbergm