Marianne Haukebø på International Art Festival Kerteminde i Danmark

Etter festen

Pinocc-ina

 
 
 
 
 
 
 
 
Utstillingen vises i perioden 30. juni – 8. juli 
Objektene konstrueres av ready-mades/object trouvees, stort sett fra den hjemlige arena.
Funn og gjensyn skaper assosiasjoner, som sammen med nye funn,- eller med tilføyelser og gjenbruk av egne verk, gjenglemte rester av hverdagsliv og familiehistorie, kanskje med stor avstand i tid, til sist kan bli til nye skapelser.
Jeg limer, hekler og spikker. Det blir utallige forsøk på å forene det uforenlige.
Dette blir ikke-autoritative verk, ofte ironiseringer og iscenesettelser med eget liv som bakteppe.
”Life is a stage on which everyone has to play his part” ”Det stjeles fra Shakespeare”, legges til for egen regning og håpet er at det kan skapes generell allmenngyldighet i ett større perspektiv.