Marianne Magnus i Galleri Soft

Billedvev

Åpning tors 13. september kl 18- 20
Utstillingen åpnes av Gudrun Eidsvik, daglig leder for RAM galleri.
Vi har gleden av å presentere en utstilling av Marianne Magnus, en av Norges mest markante billedkunstnere innen sjangeren billedvev. Marianne Magnus skaper billedtepper hvor hun utforsker farger, geometriske mønstre og optiske virkninger. I SOFT galleri viser hun tre tepper; Spazio, Eco og Samurai.
Komposisjonen i Spazio er bygget opp av kantede og repeterende former. Formene avtar i størrelse og er plassert slik at de skaper fire spiralbevegelser som leder blikket innover i billedrommet. Lys og skyggevirkninger forsterker effekten. Det er et optisk spill i teppet, mellom dybde og flate. De store lyse formene i teppets ytterkant drar blikket ut i flaten igjen.
I teppet Eco holdes blikket mer i overflaten enn i Spazio. Fem doble organiske, former nærmest flyter over en mørk bakgrunn. Hver av de fem organiske formene er satt sammen av fire deler i ulike farger, rød, gul, grønn og blå. Teppet er komponert over et rutenett med fire store ruter som igjen er delt inn i mindre ruter. Hver firkant inneholder elementer som er med på å bygge opp to av de organiske formene. Effekten av disse kompositoriske grepene gjør at de organiske formene dirrrer i overflaten.
I Samurai snor blanke, metallaktige bånd seg over flaten. Båndene snor seg over og under hverandre. Lys- og skyggevirkninger forsterker romfølelsen. Som i de to andre teppene er motivet et utsnitt av former og mønstre som man kan tenke seg fortsetter utenfor billedrammens fysiske begrensinger.
Marianne Magnus bor og arbeider i Oslo, og hun har sin utdannelse fra Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger i Visningsrommet USF, Bergen (1998), Trondhjem Kunstmuseum (2001), Kunstnerforbundet (1996, 2002), Hå Gamle Prestegard (2003), Nasjonalmuseet i Kaunas, Litauen (2004) og Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, (2006).
Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger i inn og utland. Blant andre: Østersjøbiennalen, Rostock, Tyskland, (1989), Ny Norsk Tekstilkunst, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (1989), Nordic Textiletriennale, Tournai Belgium (1997), Sting-eye, Bury St.Edmunds Art Gallery, England (1999), Gateshead, Newcastle (1999-2000), European Tapestry Forum ,Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, Danmark (2005), Kronborg Slot, Danmark, (2009). Johannes Larsen Museet, Kerteminde, Danmark(2009).
Hennes kunst er innkjøpt til offentlige samlinger som; Nasjonalmuseet, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Oslo kommune og Nordnorsk kunstmuseum. Marianne Magnus har også laget mange private og offentlige utsmykkinger blant annet til Universitetet i Oslo.
Kunstneren har laget en katalog til utstillingen, denne er støttet av Bildene Kunstneres Hjelpefond.