MARIT BOCKELIE er slått til Ridder av første klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Mye latter og applaus preget høytideligheten da Marit Bockelie ble slått til ridder av første klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, for hennes lange virke som kunster.

– Du er en unik og meget populær kunstner, som virkelig har satt ditt preg på byen. Det er en utrolig stor ære å få overrekke deg denne anerkjennelsen, sa fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

– Jeg vil takke Tromsø, som har stått modell for meg i alle disse årene, sa Bockelie i sin påfølgende tale under seremonien.