Marte Aas stiller ut i Kunstnerforbundet

marteaasUtstillingsperiode 4.- 28. april
Marte Aas viser utstillingen On the Subject of Body and Space som består av en 16mm-film på 8:53 minutter og et antall fotografier og collager som tar utgangspunkt i aktmodellen som et idealisert objekt i kunsten. Aas forsøker å se dette motivet med et nytt blikk. Hva er en kropp i et rom og hvordan kan betrakteren identifisere seg med den objektifiserte kroppen?I kunsthistorien representerer akten et av de arkaiske motivene. Kunsten har til alle tider søkt å problematisere relasjonen mellom menneskene og de rommene de inngår i. Den blikkproblematikk som ligger implisitt i denne problemstillingen ble tydeliggjort da det fotografiske bildet ble introdusert på kunstarenaen. Fotografiets visuelle regime synliggjør den som ser og den som blir sett. Mennesket, og i særlig grad den nakne kroppen, objektifiseres.
En av de kunstnerne som svært tydelig og helt eksplisitt forholder seg til kroppen i rommet er Edvard Munch. Munchs mange motiver av modeller i rom, både selvportrett, akter og portretter har til felles at de viser en sterk bevissthet omkring romlighet og perspektiv. Den nyere tids Munch-forskning viser også at Munch ikke agerte løsrevet fra sin samtid, men at han brukte moderne mekanisk avbildnings- og reproduksjonsteknologi som kunstnerisk verktøy. Munch var i sin metode opptatt av å finne visuelle ladninger i modellkroppen som kunne uttrykke de subjektive, symbolske tema han var opptatt av.
Marte Aas har i utstillingen On the Subject of Body and Space forsøkt å benytte seg av en lignende strategi, en slags metodisk fenomenologi, for å undersøke framstillingen av kroppen og det romlige. Er det mulig å formidle en subjektiv erfaring av kroppen i rommet gjennom bildet av den?
Filmen On the Subject of Body and Space er del tre i en løst sammenhengende kortfilm-trilogi om kvinner med ulike ståsted og stemmer, som på forskjellige måter problematiserer representasjon og stereotypier. De to første filmene er Cinéma (4:33min) fra 2010 og Robotnik (14:05 min) fra 2012.
Marte Aas er født i 1966 og bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Högskolan för Fotografi och Film ved Göteborgs Universitet og driver utstillingsvirksomhet i Norge og utlandet. Hun har hatt en rekke separatutstillinger bl.a. på Kunstnerforbundet, Trondheim kunstmuseum og Nasjonalmuseet i Oslo.
For mer informasjon klikk her