Neon Argon Krypton i Bærum Kunsthall

NEON ARGON KRYPTON
Jeannette Christensen, Josefine Lyche, Nina Bang, Siri Hermansen,
Trude Westby Nordmark, Lars Ø Ramberg, Michael O’Donnell,
Per Hess, Risto Holopainen

11. oktober – 11. november 2018  
Utstillingsåpning torsdag 11. oktober kl. 18
– Risto Holopainen & Per Hess vil fremføre lydverket Neonmeditasjoner under åpningen. 
NEON ARGON KRYPTON er den første gruppeutstillingen med neonteknikk som arrangeres i Norge, og den løfter frem et knippe av våre fremste kunstnere som arbeider med neon som materiale og teknikk. Som med mange andre materialer benyttet i moderne kunst er ikke neon opprinnelig et kunstnermateriale. Kunstnere tok over materialet fra en kommersiell bruk på 50-tallet. Forandringen i bruk skjedde parallelt med en ny og utdypende interesse for lys og farge, både som fenomener, og som et område underkastet forskning og praktisk bruk.
Det var de to franske ingeniørene Georges Claude og Jacques Fonseque som lagde det første neonskiltet for en barbersjappe i Paris i 1914, bare 14 år etter at neon var oppdaget. Claude og Fonseque fylte et hult glassrør med neon og koblet hver ende til pluss og minus på en elektrisitetskilde. Den elektriske strømmen gjennom den fargeløse gassen fikk den til å gløde rødt. For å fremskaffe flere farger ble andre gasser benyttet, argon for blått og krypton for grårosa. Firmaet Claude Neon som de to oppfinnerne drev sikret at bruken av neon kun var tilgjengelig i kommersielt øyemed, og i 1923 ble neonskilt lansert i USA hvor de hurtig ble symbolet på det nye Amerika som verdens ledende på kapital og økonomi. Helt fra Las Vegas ble legalisert for pengespill i 1930 fikk bruk av neonskilt en enorm utbredelse. Las Vegas ble himmel og helvete i lyset fra neon, både et himmelsk gloria og et forfallets glorete sted.
Bruk av neon som et selvstendig kunstmedium hadde derfor liten utbredelse før 1950 da patenten fra Claude Neon gikk ut, og i løpet av de siste 65 år har bruk av neon i kommersiell sammenheng gått kraftig tilbake til fordel for LED og andre lyskilder. Neon forbindes derfor i dag først og fremst med kunst.
I dagens kunstverden som er åpen for at kunstnerskap og bruk av materialer er mer prosessuelt betinget, brukes neon i sammensatte kombinasjoner og installasjoner hvor symboler og tekster fremheves med lys. At neon velges fremfor andre lyskilder, viser at det myke neonlyset er like fascinerende i dag som da man først tok det i bruk.
Utstillingen er initiert av Per Hess.