Neonmeditasjoner Deichman bibliotek Grünerløkka

RISTO HOLOPAINEN
PER HESS
NEONMEDITASJONER
Torsdag 23 mai 2019 kl. 19.00 og kl. 20.00.
Deichman bibliotek Avd: Grünerløkka Oslo
Deichman bibliotek Grünerløkka inviterer til en farge/lyd performance
Våre sanser gir oss en opplevelse av helhet ved å kombinere syn og hørsel men hvordan kan dette skje i forhold til et så flyktig element som farger. Er det mulig å se lyd og å høre farger. “Neonmeditasjoner” tar deg med inn i et slikt kombinasjonsområde. Farger leses av med filtre og sensorer og transformeres til lydbilder. Impresjon, ekspresjon og det intuitive kombineres. Opplevelse av farger er subjektivt og fargene er aldri stabile selv om de virker slik. Men er en avlesning med sensorer mer objektiv? Morgen, kveld, sommer, vinter, sol, skyet osv virker inn på fargene. både ut fra dette og andre faktorer vil farge omsatt i lyd alltid være i forandring. Det hørbare lydbildet vil aldri gjenta seg, men allikevel være gjenkjennbart.
Å omforme farger og valører med sensorer til et lydbilde skjer direkte, på samme måte som øyet ser farger og valører og sender signalene videre til vår hjerne. Lyden illustrerer ikke, men er direkte knyttet til de farger og valører som avleses. Hver minste bevegelse av sensorene gir endret avlesning og endret lyd; systemet har høy følsomhet og ingen avlesning kan gjentas uten avvik. Lydbildet får et organisk forløp, ikke mekanisk, og hver fremføring blir unik.
Farger kan sees som energiprosesser hvor materien både beholder og reflekterer energi og forteller oss noe fundamentalt om vår virkelighet. Men hva kan lyd fortelle oss i denne sammenhengen? Lyd utvider vår sansning og forsterket vår romlige opplevelse. Lyd- og fargerommet møtes.
Denne performance er som en Netflix serie, en episode gir ikke så mye, men etter 10 episoder trer flere dimen-
sjoner frem. Ved vår performance ved Deichman Grünerløkka viser vi to episoder: kl. 19.00 og kl. 20.00. Og det er åpent for en talk etter siste høring.
Støttet av Norsk Kulturråd, NOTAM, Norske Billedkunstneres Vederlagsfond