Ole Møller viser fotografier i Galleri Cuben

olemollerGalleri Cuben 25 mai – 6 juni
Ole Møller åpner utstillingen “Konstellasjoner” i Galleri Cuben lørdag 25 mai kl. 13.00
Nedre Slottsgate 2c  0153 Oslo.
Åpent: Tirsdag, fredag, lørdag, søndag kl. 12-16.
Onsdag, torsdag kl. 14 – 18 I galleri Cuben viser Ole Møller 14 fotografier i sort/hvit, og har kalt utstillingen “Konstellasjoner”. Tittelen henspeiler på at fotografiene er montert parvis, for å utdype og kontrastere hverandre. Hans fotografier leder mot ting vi overser i hverdagen, og kan sies å være feller som blikket går i.
I Ole Møllers fotografier skildres vår eksistens som skjør og utsatt. I hans motiver er det menneskers virke i natur og arkitektur som er trukket fram. Motivene synes å være tilfeldig plukket og rommer ingen antydninger om geografisk gjenkjennelse. Bygningsfragmenter og fasader er avbildet uten at deres funksjon synes åpenbar. Detaljer er framhevet for deres visuelle kraft, form og poetiske kvaliteter.
Galleri Cuben klikk her for mer informasjon  eller Ole Møllers hjemmeside