Oslo Kunsthandel – Julie og Xan Krohn

krohnxJulie de Holmberg Krohn og Xan Krohn
12.02. – 06.03. 2016
Velkommen til utstillingsåpning torsdag 11. februar kl. 18.00. Kristian Augusts gt. 13. Åpningen foretas av Kunsthistoriker Kari Lien
 
 
Kunstnerparet Julie og Xan Krohn er kanskje ikke så godt kjent for det brede publikum, men gjennom de siste årene er deres kunst – og spennende livshistorie – i ferd med å oppdages på nytt.
Xan Krohn var norsk, mens Julie de Holmberg var russisk. De to hadde en sentral posisjon i det russiske avantgardemiljøet før revolusjonen, men etter kommunistenes maktovertagelse måtte de flykte til Norge. Her kom de til å leve på siden av det etablerte kunstmiljøet, og etter sin død ble de nesten glemt.
Kunsthistoriker Kari Lien skrev sitt hovedfag om Xan Krohn og har spilt en avgjørende rolle for å kaste nytt lys over kunstnerekteparet Krohn. Høsten 2015 gav hun ut boken Xan og Julie Krohn – liv og kunst. Kosmopolitter i medgang og motgang. Bokutgivelsen ble markert med en stor utstilling på Oseana kunst og kultursenter. Nå vil også oslopublikummet få mulighet til å stifte nærmere bekjentskap med dette spennende kunstnerparet gjennom den første brede mønstringen av deres kunst i Oslo etter 2. verdenskrig.

Xan Krohn Kirke i Kiev, 1911 Olje på lerret, 88 x 98 cm P.E.
Xan Krohn Kirke i Kiev, 1911
Olje på lerret, 88 x 98 cm P.E.