Oslo Open 2014 – lørdag 26. og søndag 27. april

Nina Bang
Nina Bang “Dynamo” Foto: Werner Zellien

Velkommen til Oslo Open 2014. Lørdag 26 og søndag 27 april. Klokken 12.00 – 18.00. Alt er gratis.
420 kunstnere! Åpne atelierer, konserter, performance, guidet tur, GPS kartoversikt til mobil, kunsthåndverk, BOO! Barnas Oslo Open – gratis kunstnerworkshops for barn og unge, politikerbesøk, kunstfilmprogram på Cinemateket – Filmens Hus, katalog, presentasjon av to nye kunstnerstyrte visningssteder og internasjonalt besø
k.
Trafo Kunstnerhus er med, og vi vil være der.
Se program og kart