Oslo Open 2017 – besøk kunstnere på atelierene!

22-23 april 2017
26 kunstnere fra Trafo deltar i år
Møt kunstnerne personlig på atelieret.
Oslo Open er en kunstnerstyrt festival som ble etablert i år 2000 av en rekke større kunstinstitusjoner som en alternativ arena utenfor de etablerte institusjonene. Kunstnere over hele Oslo åpner sine atelieer.

Link: http://osloopen.no/