Oslo Open Kunstfestival

Hilmar Fredriksen
Hilmar Fredriksen

Besøk byens kunstnere på atelieret og se kunsten der den skapes.

16.-17. APRIL 2016 12.00 – 18.00

Åpent atelier
Oslo Opens deltagende kunstnere gir publikum et verdifullt og ukuratert møte med sin kunst. Målet med arrangementet er å etablere nye kontaktflater mellom kunsten og publikum. Atelieret er kunstnernes daglige arbeidssted. Oslo Open gir et blikk bak fasaden og inn i prosessen som ligger bak det ferdige verket.
BOO! Barnas Oslo Open
Vi arrangerer atelierworkshops produsert av utvalgte Oslo Open kunstnere for barn og unge på kunstnerens atelier.
For mer info: www.osloopen.no