Ragnhild Monsen stiller ut i Adde Zetterquist Kunstgalleri